Pravidla letní soutěže (dále jen „soutěž“)

 

Připravili jsme pro vás zábavnou on-line hru (dále jen „hra“), ve které můžete od 15. 5. do 24. 6. 2015 soutěžit o skvělé letní dárky.

1. Účast v soutěži

 • Soutěže se může za uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, která projeví zájem o účast v soutěži a do soutěže se zaregistruje prostřednictvím soutěžního formuláře (viz níže).
 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze soutěžící s doručovací adresou v České republice.
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k organizátorovi soutěže (viz níže) nebo k poskytovateli výhry. Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci soutěže a osoby blízké těmto osobám a osobám definovaným předchozí větou, a to za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se soutěží.
 • Soutěž probíhá v termínu definovaném v úvodní větě.

 

2. Jak soutěžit

 • Zahrajte si hru s naším pohledným surfařem, účelem hry je nasbírat co nejvíce bodů. Během hry na vás čekají jak nástrahy moře, které mohou vaši hru ukončit, tak i bonusové předměty, které vám body přidají.
 • Hru můžete hrát každý den, délka hraní či počet pokusů není omezen, hru můžete hrát i bez následné účasti v soutěži.
 • V případě zájmu o účast v soutěži je třeba po skončení hry vyplnit soutěžní formulář.
 • K tomu, abyste vyhráli jednu z denních výher, musíte se surfařem nasbírat co nejvyšší počet bodů v daném dni, každý den vyhrávají soutěžící s nejvyšším dosaženým denním skóre. Počet denních výherců odpovídá počtu výher v daném soutěžním dni.
 • Přehled a počet výher v jednotlivých dnech zjistíte zcela jednoduše v sekci Výhry.
 • Nezoufejte, pokud v sobě neobjevíte surfařského ducha. Ze všech registrovaných hráčů totiž vylosujeme 3, kteří získají jednu z hlavních výher. Podrobnosti o hlavních výhrách naleznete v sekci Výhry.

 

3. Vyhlášení výherců a předání výher

 • V případě, že se stanete výhercem, budete kontaktováni na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
 • Jména výherců denních výher budou denně zveřejňována v sekci Výhry. V sekci Výhry budou rovněž zveřejněna jména výherců hlavních výher.
 • Výhry budou předány buď formou výherních voucherů (s platností do 31. 8. 2015), nebo formou poštovní zásilky.
 • Výhry ve formě voucherů budou výhercům zaslány prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.
 • Výhry rozesílané formou poštovní zásilky bude výhercům odesílat buď organizátor soutěže, nebo poskytovatel výhry.
 • Odeslání výher bude probíhat po skončení soutěže.
   

4. Osobní údaje

 • Soutěžící uděluje svou účastí v soutěži v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle Všeobecných obchodních podmínek organizátora a dále dle následujícího bodu tohoto odstavce.
 • Soutěžící registrací do soutěže uděluje pro případ výhry organizátorovi souhlas s předáním poskytnutých osobních údajů partnerovi soutěže, který do soutěže poskytl příslušnou výhru.

 

5. Ostatní

 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla Soutěže, případně soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo zkrátit či prodloužit dobu trvání soutěže, a to bez udání důvodu.
 • Organizátor je oprávněn kontrolovat podmínky pro účast v soutěži.
 • Organizátor může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v soutěži.
 • Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že soutěžící porušuje pravidla, jedná v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozuje dobré jméno organizátora. Organizátor má také právo vyloučit takového soutěžícího, který je z těchto činností důvodně podezřelý.
 • Do žebříčku nejvyšších skóre nemusí být odehraná hra zařazena v případě, že vinou výkonu počítače či rychlosti internetového připojení běží výrazně pomaleji, než je povoleno. Dochází tak k porušení regulérnosti pravidel a stejných podmínek pro všechny soutěžící. V takovém případě je doporučeno zavřít jiná okna prohlížeče a ukončit náročné aplikace, které mohou zpomalovat výkon počítače. Pokud ani poté nedojde k zaznamenání výsledku, omlouváme se, ale v zájmu regulérnosti hry s tím není možné nic dělat.
 • Na výhru ani účast v soutěži není právní nárok, nelze je tak vymáhat soudní či obdobnou cestou. Výhru nelze směnit za hotovost ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena organizátorem.
 • Soutěžící nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži, a to bez ohledu na to, zda se stane, nebo nestane výhercem soutěže. 
 • Výhra, kterou výherce v soutěži získá, je předmětem zdanění dle platných právních předpisů ČR.
 • Odesláním formuláře soutěžící dává najevo svůj souhlas se všeobecnými podmínkami a podmínkami užití internetových stránek.
 • Platná pravidla soutěže jsou k dispozici zde: leto.marianne.cz/pravidla

 

6. Organizátor soutěže

 • Burda Praha, spol. s r. o., IČ: 15273598, DIČ: CZ15273598, Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
 • V případě nejasností či dotazů se soutěžící mohou obracet na organizátora prostřednictvím e-mailové adresy: letnisoutez@burda.cz